PZ Lubica Zvolenská Slatina

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Vítame Vás na stránke Poľovníckeho združenia "Ľubica" Zvolenská Slatina

Cieľom tejto stránky je oboznámiť poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť s činnosťou poľovníckeho združenia . Stránka je rozdelená na dve časti. Prvá časť je prístupná verejnosti a druhá je len pre členov PZ. Do tejto časti sa môžete dostať iba s platným heslom. Všetkým členom bude heslo pridelené. V sekcii pre verejnosť si možete prečítať o poľovnom revíri, pozreť si fotogalériu PZ, zoznámiť sa s legislatívou poľovníctva a pre poľovníkov, ktorí by chceli u nás absolvovať poplatkový lov, môžu si prečítať podmienky polatkového lovu u nás. Pre záujemcov o odkúpenie diviny sme pripravili zaujímavý cenník.

Aktualizácia stránky : 28.07.2017


Klikni na položku AKTUALITY  Oznámenie o povolenkách na jeleniu zver a o termine brigády ohľadne prác na poľovníckom dome - v položke aktuality

Pozvánka na Jánovské posedenie s rodinnými príslušníkmi dňa 24.6.2017 -
v položke aktuality

MDD PZ Ľubica v spolupráci s obcou ZV. Slatina -
fotodokumentácia

Pridelené zariadenia -
v položke pre členov na heslo

Mapa revíru s označením posedov -
v položke mapa revíru

Žiadanka o laboratórne vyšetrenie diviačej zveri -
v položke legislatíva

Pokyny pre všetkých členov čakateľov PZ -
v položke aktuality a  v položke pre členov (Informácie pre členov)

Pozvánka na členskú schôdzu dňa 19.5.2017  -
v položke aktuality

Brigáda organizovaná výborom 29.4.2017 (stavba a prenos posedov) -
v položke aktuality

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 24.2.2017 -
v položke pre členov (len na heslo)

Zápisnica zo zasadnutia Výboru PZ 20.2.2017 -
v položke pre členov (len na heslo)

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu dňa 24.2.2017 -
podrobnejšie v položke aktuality

Zápisnica zo zasadnutia výboru PZ 6.2.2017 -
v položke pre členov (len na heslo)

Zápisnica zo zasadnutia výboru PZ 19.9.2016 -
v položke pre členov (len na heslo)

Zápisnica zo zasadnutia výboru PZ 8.8.2016 -
v položke pre členov (len na heslo)

Zápisnica z členskej schôdze PZ 25.5.2016 -
v položke pre členov (len na heslo)

Zápisnica zo zasadnutia výboru PZ 24.5.2016 -
v položke pre členov (len na heslo)

Zápisnica zo zasadnutia výboru PZ 12.5.2016 -
v položke pre členov (len na heslo)

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze -
v položke pre členov (len na heslo)

Pozvánka na členskú schôdzu dňa 25.5.2016 -
podrobnejšie v položke aktuality

Katalóg z chovateľskej prehliadky okresu Zvolen rok 2016 -
podrobnejšie v položke AKTUALITY

Majstrovstvá okresu Zvolen a okresu Detva v streľbe M400 výsledkové listiny -
podrobnejšie v položke AKTUALITY

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu dňa 12.3.2016 o 14.00 hod v poľovníckom dome v Slatinke  -
podrobnejšie v položke AKTUALITY

Zápisnica zo zasadnutia výboru 12.2.2016 - možné k nahliadnutiu cez osobné prístupové heslo v položke pre členov - Zápisnice

Pozvánka na spoločné poľovačky na líšky 21.2.2016 a 27.2.2016 - podrobnejšie v položke aktuality

Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín chovateľskej prehliadky (14.3.2016) treba odovzdať všetky trofeje ulovené v roku 2015. Poprosím členov ktorí ulovili trofejovú zver aby trofej zo zveri odovzdali hospodárovi PZ, Ing Stanovskému v Slatinke dňa 17.2.2016 po 17.00 hodine. V tento deň bude hospodár v Slatinke vydávať aj nové povolenia na poľovačku , treba však doniesť staré povolenie a nepoužité plomby.  Odovzdať trofej a prísť si po povolenie na poľovačku môžu aj v iný deň ale predtým sa treba dohodnúť s hospodárom cez telefón.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky