Legislatíva - PZ Lubica Zvolenská Slatina

Hľadaj
Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zákony a potrebné dokumenty na stiahnutie

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.        


VYHLÁŠKA 344
z 10. augusta 2009 doplnená o vyhlášku č.489 zo 16.decembra 2013 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky , ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Znenie 01.02.2013

190 ZÁKON z 23. apríla 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Žiadanka na laboratórne vyšetrenie diviačej zveri

Formulár potrebný pre hospodárov na laboratorne vyšetrenie diviačej zveri vo formáte PDF


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky